Openbare basisschool De Globe gaat sluiten

HOEVELAKEN – Het bestuur van de stichting Eem-Vallei Educatief heeft besloten de gemeenteraad van Nijkerk te verzoeken om openbare basisschool De Globe te Hoevelaken per 1 augustus 2012 te sluiten. Het aantal leerlingen van de school daalt al enkele jaren en er is vrijwel geen aanwas in de onderbouw.

Het bestuur ziet op de korte en middellange termijn geen perspectief meer voor de school. De medezeggenschapsraad van de school heeft een positief advies uitgebracht over dit besluit. Onder het personeel zullen geen gedwongen ontslagen vallen. Zij worden allemaal herplaatst binnen de stichting.

De Globe is een nevenvestiging van de openbare basisschool Corlaer in Nijkerk. Tot 2009 stond de school bekend onder de naam De Viersprong. Met de invoering van het Anglia-concept, waarbij de kinderen in alle groepen Engelse les krijgen, kreeg de school een nieuwe naam: De Globe. Deze nieuwe impuls is door de ouders erg gewaardeerd, maar leidde niet tot de gewenste groei van de school.

De afgelopen jaren laat het leerlingenaantal van De Globe een flinke terugloop zien. Momenteel bezoeken nog ongeveer 60 leerlingen de school. In het nieuwe schooljaar zal de school starten met 45 leerlingen. De wettelijke ondergrens bedraagt 23 leerlingen. Als de school drie jaren op rij onder deze grens zit, wordt de school van rijkswege opgeheven. Het bestuur van de stichting Eem-Vallei Educatief wil dit niet afwachten. Een school met minder dan 50 leerlingen is zeer kwetsbaar en niet aantrekkelijk voor ouders als er goede alternatieven in de directe omgeving beschikbaar zijn. Daarnaast is het leveren van voldoende kwaliteit van het onderwijs en vorming door de noodzakelijke combinatie van meer dan twee groepen niet voldoende te garanderen. Dit is voor het bestuur niet acceptabel en sluiting is dan onafwendbaar.

De stichting Eem-Vallei Educatief zal de komende jaren flink moeten bezuinigen. Sterk oplopende personele kosten, krimp in leerlingenaantallen en stijgende exploitatielasten in de huisvesting dwingen het bestuur tot een aantal beheersmaatregelen. Eén van de maatregelen is om het aantal locaties onder de stichting terug te dringen en het onderwijs op grotere, toekomstbestendige scholen te concentreren.

Algemeen directeur van de stichting Eem-Vallei Educatief de heer Luuk Schumer over het besluit: “Het is de tweede keer binnen een jaar tijd dat we een school gaan sluiten. Dat doet pijn, omdat we nu in Hoevelaken geen openbaar onderwijs meer kunnen aanbieden. Ik vind dat een verlies voor de gemeenschap in Hoevelaken en een gemis aan keuzemogelijkheden voor de ouders.”
“We hebben gisteren de ouders geïnformeerd op een goed bezochte bijeenkomst. Ons eerste doel is nu om ervoor te zorgen dat de leerlingen van De Globe allemaal goed terecht komen.” aldus Schumer.

De komende periode zal de stichting Eem-Vallei Educatief gebruiken om goede afspraken te maken met de ouders van de leerlingen van De Globe zodat deze allemaal op een goede manier hun schooltijd op De Globe kunnen afsluiten en een zo soepel mogelijke overgang kunnen maken naar een andere school.