Het lijkt er op dat Rebel verstoppertje weer heeft uitgevonden in huize Van Goethem. Sinds een paar dagen is hij, als we hem zoeken, steevast te vinden onder de Anabella’s achter in de tuin. We liepen naar buiten en daar kwam de ondeugd te voorschijn. Het was niet eenvoudig hem uit zijn schuilplaats te lokken, snoepje hielp niet, maar uiteindelijk lukte het wel.Lees verder